dns.cz

VxRail software update

Aktualizace standardního 3+ node VxRail clusteru s vestavěným vCenter. Služba platí pouze pro jeden krok aktualizace (mezi jednotlivými aktualizacemi se doporučuje rozestup minimálně 7 dní).

VxRail software update verze 4.7.xxx

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Kontrola stavu VxRail clusteru a připravenosti na jeho rozšíření
 • Identifikace problémů bránících aktualizaci VxRail clusteru
 • Max. 4 hod. řešení nalezených problémů bránících provedení aktualizace, bez garance vyřešení.  
 • Spuštění update procesu a jeho monitorování - aktivní monitorování bude omezeno na 4 hod.
 • Kontrola stavu clusteru po dokončení Update procesu
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod.vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Doplnění informací do dokumentace implementovaného řešení
 • Předání informací z pozorování během aktualizace a po jeho dokončení 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

VxRail software update verze 7.x.xxx

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Kontrola stavu VxRail clusteru a připravenosti na jeho rozšíření
 • Identifikace problémů bránících aktualizaci VxRail clusteru
 • Max. 4 hod. řešení nalezených problémů bránících provedení aktualizace, bez garance vyřešení.  
 • Spuštění update procesu a jeho monitorování - aktivní monitorování bude omezeno na 4 hod.
 • Kontrola stavu clusteru po dokončení Update procesu
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod.vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Doplnění informací do dokumentace implementovaného řešení
 • Předání informací z pozorování během aktualizace a po jeho dokončení 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Update včetně externího vCenter
 • Migrační práce stávajících VM a fyzických serverů na nové řešení
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.  

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás