dns.cz

Představujeme ServiceHUB

Neustále vytváříme iniciativy a nové projekty, abychom rozvíjeli naše kompetence a služby pro náš ekosystém. Rozšiřujeme nabídku o technické i netechnické služby nad rámec tradiční distribuce. Jsme ideální volbou, pokud potřebujete rozšířit vaše kompetence nebo kapacity.

 

Zjistěte více

Služby s přidanou hodnotou

Našim vendorům a partnerům kryjeme záda. Působíme nezávisle v celém ekosystému a doplňujeme kompetence partnerů při implementacích a další podpoře jako tzv. „middle-ware".

Rozšiřujeme nabídku o technické i netechnické služby a zvyšujeme náš podíl na trhu ve VAD. Přinášíme nové typy služeb ke všemu, co nabízíme a koho zastupujeme, včetně projektového řízení, implementační podpory, konzultací apod. Díky naším technickým znalostem a zkušenostem z předchozí praxe i náročných certifikací našich expertů stavíme celá řešení, např. komplikované sestavy, analýzy a POC (proof of concept), metodickou podporu projektu a jeho řízení a další návazné služby. 

Služby ServiceHUB

Pod hlavičku ServiceHUB jsme sjednotili profesní služby napříč naší společností.

Technické služby

Mezi technické služby zahrnujeme širokou škálu podpůrných a konzultačních služeb, které jsou poskytujeme zejména partnerům ale výrobcům IT produktů a služeb.

Analytické služby & POC

Poskytujeme cenné informace a nástroje, které vám pomohou lépe porozumět trhu, vašim zákazníkům a jejich potřebám. Zajistíme pro vás:

 • analýza stávající IT infrastruktury zákazníka, vyhodnocení, report a prezentace výsledků
 • analytické služby, predikce, koncepce (POC – Proof of Concept) a další služby na míru
 • prezentaci a ověření funkčnosti a výkonnosti určitého IT řešení pro vaše potenciální zákazníky
 • licenční audity, návrhy správného licencování zákazníka a návrh správného licenčního modelu
 • Software Asset Management (SAM) audit ve formě konzultace, pre-auditu nebo vlastního auditu
Konzultační služby a předprodejní podpora

Poradíme s výběrem správného IT řešení, architektury sítě, infrastruktury, bezpečnosti dat nebo jakýchkoli dalších technických otázek. Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější a nejefektivnější řešení pro pro vaše zákazníky:

 • předprodejní podpora a technická asistence před samotným prodejem a implementací IT produktů nebo služeb
 • technické poradenství a představení produktů (demo)
 • konzultace k vašim návrhům řešení včetně návrhů optimalizací 
 • konfigurace výkonnostních požadavků zákaznických aplikací
 • testování a ověřování kompatibility s existujícími systémy
 • licenční audity, návrhy správného licencování zákazníka a návrh správného licenčního modelu
Implementační & APOS služby

Jsme součástí vašeho týmu. Vystupujeme "v dresu" poskytovatele technických služeb a společně se staráme o správnou implementaci systému tak, aby byl správně nakonfigurován a připraven k použití:

 • instalace služby a nasazení infrastruktury a softwaru
 • konfigurace a testování IT systémů, software nebo zařízení přímo u zákazníka
 • údržba a monitoring, pomoc s řešením technických problémů jednotlivých produktů
 • technický help desk (troubleshooting) s certifikovaným personálem
 • zajištění servisní podpory a řešení technických problémů s možností využití zdrojů vendora
 • migrace dat a kybernetická bezpečnost
 • plánování dalšího rozvoje infrastruktury a nástrojů

U APOS (Application Performance Optimization Services) služeb optimalizujeme výkon a efektivitu. Tato služba může zahrnovat výše uvedené analýzy a konzultační služby jako balíček pro správnou diagnostiku výkonnostních problémů, identifikaci bottlenecks, optimalizaci a ladění výkonu, školení vývojářů a další aktivity, které pomáhají zlepšit výkon a uživatelskou zkušenost.

Školení a certifikace

Zajišťujeme vzdělávání vašich expertů i zákazníků online i offline. Jsme mj. autorizovaným školícím centrem Fortinet a dalších významných vendorů a autorizovaným poskytovatelem mezinárodně uznávaných certifikačních testů. Zajišťujeme produktové, technické a procesní kurzy a školení připravené na míru, mj.:

 • vzdělávání partnerů a jejich zákazníků formou prezentací, workshopů a seminářů
 • představení nových produktů
 • prezentace případových studií
 • poskytujeme kompletní školení licenční politiky (on-premise/cloud)
 • školení připravované na míru pro partnery i koncové zákazníky
 • školení provádíme osobně i formou on-line
 • certifikační testy Pearson VUE

Zjistěte více

Projektové řízení

Nabízíme dostatečné interní zdroje, znalosti a služby projektového řízení nad rámec naší standardní VAD podpory, kdy garantujeme úspěšné dodání a provoz, zároveň snižujeme náklady a rizika projektu:

 • metodika projektové řízení (PMO)
 • projektový tým sestavený z IT odborníků na danou technologii
 • projektový plán a časový harmonogram včetně rozpočtu, zdrojů a ošetření potenciálních rizik
 • implementaci projektu, včasné dodání a testování
 • monitoring spuštění a provozu technologie včetně sledování chyb, odchylek a jejich oprav
 • finální kontrolu a předání projektu
 • snížení celkových nákladů na řízení projektu a jeho implementaci
 • Interní & externí projektové řízení
 • Plánování dalšího rozvoje infrastruktury a nástrojů

Zjistěte více

Add-on služby

Umíme více. Kromě tradičních distribučních služeb jsme schopni efektivně financovat projekt, zajistit veškerou logistiku a náš mix doplňujeme marketingovými službami a obchodní podporou.

Marketingové služby

Zlepšujeme vnímání a promoce značek i výrobků, zajišťujeme kompletní marketingové služby od mini-projektů až po kompletní outsourcing, např.:

 • marketingová a komunikační strategie včetně go-2-market
 • realizace společných marketingových akcí a kampaní
 • obsahový a přímý marketing, digitální marketing a výkonnostní kampaně
 • tvorba webových stránek a SEO
 • správa a využívání marketingových fondů výrobců i pro podporu partnerů směrem k jejich zákazníkům

Disponujeme tak vlastním marketingovým týmem a úzce spolupracujeme s marketingovou agenturou DFMG, která je naší sesterskou společností v rámci eD skupiny, a dokážeme rozšířit naše kapacity až o 150 agenturních specialistů.

Logistika

Umíme převézt nebo uskladnit prakticky jakékoliv prvky a produkty. Dodáme zboží bez ohledu na to, zda-li se jedná o jediný kus či několik kamionů s kompletní výbavou nového datového centra. Služby, které pro vás zajistíme:

 • časovaná doprava
 • specializovaná doprava
 • skladovací prostory DNS s certifikací dle ISO
 • objednávka dopravy (česká, mezinárodní)
 • stěhovací služby
 • vyzvednutí zboží (závozy, konsolidace)
 • nakládání s odpady a obaly dle REMA/Eko-kom
 • prověřené kontakty s kvalitními dopravci

Pro partnery jsme zřídili partnerský portál se stavem objednávek a online tržiště.

Financování

U vybraných výrobců umožňujeme leasing IT infrastruktury (as-a-service) za využívání IT vybavení na základě měsíčních splátek, namísto nákupu a platby celkové ceny na začátku. Standardně zajišťujeme:

 • zajištění financování IT projektů
 • individuální nastavení kreditních rámců a splatností
 • prodloužená splatnost
 • splátkový kalendář
 • zprostředkování úvěrů, leasingů, pronájmy zařízení

Zjistěte více