dns.cz

VxRail – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace Hyperkonvergovaného (HCI) řešení Dell VxRail pro non-stretched 4 node cluster konfiguraci nebo Dell VxRail pro stretched 4+4 node cluster konfiguraci.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprav
 • Montáž VxRail node do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku
 • Instalace poslední ověřené VxRail image a konfigurace VxRail recovery na tuto verzi
 • Instalace a konfigurace max. dvou kusů Dell (2ks) ToR switchů zakoupených zároveň s VxRail nody a určených pro nový cluster
 • Instalace a konfigurace software VMware HCI software
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod. vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení 
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprav
 • Montáž VxRail node do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku. Instalace v druhé lokalitě do vzdálenosti 10km.
 • Instalace poslední ověřené VxRail image a konfigurace VxRail recovery na tuto verzi
 • Instalace a konfigurace max. čtyř kusů Dell (4ks) ToR switchů zakoupených zároveň s VxRail nody a určených pro nový cluster
 • Instalace a konfigurace software VMware HCI software
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod. vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Rozšíření o další 2ks VxRail node k implementovanému VxRail clusteru
 • Update VxRail clusteru • instalace external vCenter
 • Konzultace a nasazeni Dell RecoverPoint for VM • Disaster Recovery plan a test
 • Migrační práce stávajících VM a fyzických serverů na nové řešení
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min. 4 hod. a max. 8 hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás