dns.cz

VMware Infrastructure Health Check

Nezávislý technický audit a revize architektury virtualizovaných datových center na VMware. Služba zahrnuje ESXi hosty, vSphere clustery a vCenter server-y umístěné v zákaznických datových centrech. Součástí služby je softwarově definované úložiště VMware vSAN. Síťové komponenty a datová úložiště kromě těch, které jsou přímo připojeny k hostitelům ESXi, nejsou součástí této služby. Softwarově definované sítě (VMware NSX) nejsou součástí této služby. 

Cena služby závisí na počtu hostitelů ESXi a serverů vCenter. Služba je nabízena ve třech cenových úrovních: 

 1. Small and Medium Business - max. 1 vCenter, do 10 ESXi hostů 
 2. Small and Medium Enterprises (SME) – max. 3 vCenter, do 100 ESXi hostů
 3. Large Enterprise (LE) – neomezený počet vCenter a ESXi hostů

 

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami 

 

Primární cíle služby:

 • Posoudit a shrnout prostředí VMware vSphere z hlediska jeho současného stavu a architektury se zaměřením na technické a organizační aspekty.
 • Poskytnout jasná doporučení pro zlepšení výkonu, spravovatelnosti a škálovatelnosti tohoto prostředí.
 • Posloužit jako reference k revizi osvědčených postupů a aktuálních problémů s infrastrukturou. 

 

K dosažení těchto cílů budou provedeny tyto činnosti:

První soubor činností aktivit zahrnuje technické workshopy se členy zákaznického týmu, včetně IT architektů, Networking, Security a Storage administrátorů. Tato setkání se zaměřují na problémy, nejasnosti a konfigurace virtuální infrastruktury.  

Druhým souborem činností je technický audit infrastruktury. Ten se provádí pomocí nástrojů RVtools a také prostřednictvím pozorování a měření komponent infrastruktury. Konfigurace zachycené pomocí RVtools zahrnují podrobná nastavení v určitém okamžiku VMware ESXi serverů, virtuálních strojů a serverové komponenty VMware vCenter. 

Zachycená data obsahují nastavení a konfigurace, metriky výkonu, snímky obrazovky, poznámky z pozorování a dokumentaci poskytnutou klientem. Analýza je založena na porovnání těchto dat s osvědčenými postupy pro VMware vSphere v technických oblastech: 

 • Compute – konfigurace hypervizoru ESXi a hostitelského hardwaru
 • Datové centrum – vCenter, monitorování, zálohování a další technologie pro podporu operací
 • Licencování – Konfigurace licencí a další podrobnosti
 • Síť – nastavení virtuální a fyzické síťové infrastruktury
 • Zabezpečení – Konfigurace zabezpečení v prostředí
 • Úložiště – Architektura a konfigurace sdíleného úložiště
 • Virtuální stroj – Virtuální pracovní zátěže, požadavky na aplikace
 • vSAN – specifická doporučení pro vSAN 

 

Následně bude provedena podrobná analýza těchto dat. Na základě analýzy následuje posouzení infrastruktury. Souhrnná zjištění a doporučení pak budou uvedena dle následující části tohoto dokumentu.  

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění vzdáleného přístupu apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu.

Tato služba nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s návrhem řešení nebo implementačními službami. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého a provozovaného řešení. 

Čas na audit je omezený, proto je vybrána reprezentativní část infrastruktury, aby bylo možné důkladně porovnat s doporučenými postupy VMware.

Podmínky poskytnutí služby

Službu dodává konzultant s certifikací min. VMware Certified Professional. Bude doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás