dns.cz

Veeam Backup & Replication – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace Data Protection řešení Veeam Backup & Replication v prostředí VMware vSphere, včetně konfigurace až 3 VMware hostů chráněných tímto řešením.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Instalace Veeam Backup & Replication na připravený podporovaný OS server hosta.
 • Přidání zálohovacího uložiště do Veeam Backup & Replication a nastavení dle doporučení výrobce.  
 • Přidání až 3 VMware hostů včetně vCenter serveru do Veeam Backup & Replication zálohovacího setu.
 • Vytvoření zálohovacích úloh virtuálních serverů dle požadavků v rozsahu max. 50 VMs.
 • Nastavení reportingu úspěšných / neúspěšných zálohovacích úloh na email.
 • Test spuštění zálohovací úlohy, kontrola logů. • Instalace licencí a nastavení zálohy konfigurace.
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod. vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení. 
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení.
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení.

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Přezkoumání typů služeb určených pro zálohování anebo konfigurace zálohovacích úloh v rozsahu max. 4 hod. 
 • Instalace podporovaného OS / hypervizoru na fyzický server.
 • Instalace a konfigurace hardened repository (Windows, Linux).
 • Integrace s diskovými poli a deduplikačními uložišti.  
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb. 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.