dns.cz

Školení: Základy kybernetické bezpečnosti

Preventivní školení zaměstnanců ve firmě, kteří pracují s výpočetní technikou a je potřeba je vzdělávat v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Školení je vhodné pro běžné uživatele koncových stanic, mobilních, a dalších zařízení v kyberprostoru. Vedení kurzu má na starosti zkušený lektor, informace jsou podávány ve srozumitelné formě I s vysvětlením IT pojmů tak, aby výkladu rozuměl skutečně každý.

Součástí kurzu jsou kromě teoretických informací i příklady z praxe, ze kterých plyne jednoznačný závěr, jak se koncový uživatel má/nemá chovat. Dále jsou probírána aktuální témata hrozeb, se kterými se může uživatel nejen na internetu setkat. 

Hlavní témata školení jsou:

 • Sociální inženýrství – teoretický úvod, vysvětlení pojmů
 • Spam
 • Phishing, smishing, vishing
 • Malware
 • Dumpster diving
 • Podvodné inzeráty
 • Bezpečnost hesel
 • Bezpečnost na pracovišti
 • Bezpečný web
 • Digitální stopa
 • Bezpečnost wifi
 • Jak se bezpečně chovat na Internetu
 • Hacking hračky – ukázka nejběžnějších zařízení, která útočníci využívají 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky školení nás kontaktujte.

 • On-site přímo u klienta (nebo jiných prostorách) – doporučujeme
 • On-line prostřednictvím např. MS Teams apod. 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celého školení, nemůže být garantováno dokončení tohoto školení, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě školení, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min. 4 hod. a max. 8 hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. Služba je platná v rámci České republiky. 

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás