dns.cz

Rozšíření VxRail clusteru

Rozšíření existujícího Hyperkonvergovaného (HCI) VxRail clusteru o jeden (1ks) VxRail node, případně VxRail Satellite node.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Montáž VxRail node do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku
 • Instalace identické/kompatibilní VxRail image jako rozšiřovaný funkční VxRail cluster
 • Konfigurace max. dvou kusů Dell (2ks) ToR switchů zakoupených zároveň s VxRail nody a určených pro VxRail cluster
 • Konfigurace software VMware HCI software a VxRail System software
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci
 • Doplnění informací do dokumentace implementovaného řešení
 • Předání informací implementovaného řešení 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Montáž VxRail Satellite node do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku
 • Instalace identické/kompatibilní VxRail image jako rozšiřovaný funkční VxRail cluster
 • Připojení a konfigurace k max. dvou kusů Dell (2ks) ToR switchů
 • Konfigurace software VMware HCI software a VxRail System software
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci
 • Doplnění informací do dokumentace implementovaného řešení
 • Předání informací implementovaného řešení 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Update/Upgrade funkčního VxRail clusteru na podporovanou verzi
 • Migrační práce stávajících VM a fyzických serverů na nové řešení 
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.