dns.cz

PowerProtect Data Manager – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace Data Protection řešení Dell PowerProtect Data Manager (DM) vč. PowerProtect Data Domain Virtual Edition (DDVE) v prostředí VMware vSphere. 

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb 
 • Předinstalační služby a příprava
 • Instalace virtuální appliance PowerProtect Data Manager a vProxies do VMware vCenter 
 • Instalace virtuální appliance Data Domain VE ze zakoupeného Data Protection balíčku řešení
 • Konfigurace a kontrola již nainstalované fyzické nebo virtuální PowerProtect DataDomai 
 • konfigurace, kontrola a integrace PowerProtect Data Manager s jedním vCenter k zajištění zálohování VMWare prostředí 
 • Vytvoření a nastavení jednoho zálohovacího setu
 • Kontrola průběhu zálohování a ověření funkčností celého řešení
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Přezkoumání typů služeb určených pro zálohování anebo konfigurace zálohovacích úloh v rozsahu max. 4 hod.
 • Instalace podporovaného OS / hypervizoru na Host server
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě / vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby nebo doplňkových služeb 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.