dns.cz

PowerProtect Data Domain – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace diskového úložiště Dell PowerProtect DataDomain (DD) appliance obsahující řadič i disky v jednom zařízení anebo řadič a jeden (1) kus diskového expanzního boxu.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Montáž jedné PowerProtect DD appliance do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku
 • Instalace a konfigurace jednoho kusu PowerProtect DD appliance, nastavení síťového přístupu, filesystemu a dostupné diskové kapacity
 • Integrace PowerProtect DD k jednomu stávajícímu Dell Data Protection software řešení
 • Integrace s Microsoft Active Directory Authentication
 • (volitelně) Nastavení vestavěné replikace na jednu další PowerProtect DD appliance
 • Nastavení a naplánování omezení šířky přenosového pásma
 • Nastavení až 5 omezení (quotes) souborového systému
 • Nastavení a povolení až dvou(2) CIFS/NFS sdílených složek
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod. vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení s odkazy na oficiální dokumentaci Dell Technologies
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Migrace dat z jedné PowerProtect DD do nově instalované PowerProtect DD, pokud je dostupná funkce Replikace na obou appliance
 • Migrace dat z jedné PowerProtect DD do nově instalované PowerProtect DD, jiným způsobem než funkce Replikace na obou appliance  
 • Instalace jednoho dalšího expanzního boxu vč. související konfigurace s řadičem PowerProtect DD
 • Instalace podporovaného OS / hypervizoru na Host server 
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás