dns.cz

Penetrační testování interní a externí infrastruktury

Penetrační testování probíhá metodikou OSSTMM, PTEST nebo NIST. Rozsah služby lze rozdělit na testování Interní a Externí infrastruktury1 a dále na Základní anebo Pokročilé testování2 podle hloubky testování. Rozsah lze případně upravit dle individuálních potřeb konkrétního prostředí a klienta. 

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami 

 

 • Před-instalační služby a příprava
  • konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
  • konzultace přínosu penetračního testování
  • definice rozsahu a omezení (testování během dne/mimo pracovní dobu, kritické stroje, které se nesmí testovat, komunikační matice, způsob realizace – fyzicky, skrze VPN, apod.) 

 

 • Základní testování interní infrastruktury 
  • testování formou black-box, grey-box či white-box 
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • enumerace zranitelností a slabin v infrastruktuře (následná exploitace)
  • odposlech síťové komunikace v rámci LAN sítě
  • využití veřejně dostupných nástrojů
  • prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená nápravná opatření 

 

 • Pokročilé testování interní infrastruktury
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • enumerace zranitelností a slabin v infrastruktuře (následná exploitace)
  • manuální hledání zranitelností a jejích následná exploitace
  • exfiltrace dat, hledání citlivých informací na serverech a zařízení
  • pivoting, eskalace práv na prolomených systémech 
  • síťové útoky typu MITM, ARP poisoning, DHCP spoofing či DOS na konkrétní servery o crackování hesel s pomocí na míru vygenerovaných slovníků
  • využití veřejně dostupných, komerčních a vlastních nástrojů   
  • prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená nápravná opatření 

 

 • Základní testování externí infrastruktury 
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • enumerace domén a subdomén, ověření DNS záznamů
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • využití veřejně dostupných nástrojů
  • prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená nápravná opatření 

 

 • Pokročilé testování externí infrastruktury
  • testování formou black-box, grey-box či white-box
  • identifikace a sběr informací o síťových zařízení, informačních systémů a provozovaných služeb
  • enumerace domén a subdomén, certifikátů, ověření DNS záznamů o zjištění informací na základě veřejně dostupných zdrojů o hledání uniklých účtů na darkwebu a ověření jejich aktuálnosti
  • automatizované bezpečností testy neinvazivního charakteru
  • manuální hledání zranitelností a jejích následná exploitace
  • využití veřejně dostupných, komerčních a vlastních nástrojů
  • prezentace a report obsahující manažerské shrnutí, popis zranitelností a doporučená nápravná opatření 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • 4 hod. tzv. Engineer time – navazující práce a součinnost na místě nebo vzdáleně na činnostech související s implementací, které nejsou součástí této služby nebo doplňkových služeb 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Bude doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás