dns.cz

Konzultační práce – Engineer time

Konzultační práce jsou poskytovány flexibilně, na čase založeném modelu pomoci technickým konzultantem bez předem určeného rozsahu práce anebo cílů. 

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Časově podmíněná projektová pomoc od technického konzultanta s příslušnými dovednostmi
 • Pevná cena na pevně stanovenou dobu, zahrnující všechny náklady.
 • Zakoupený čas je dodán v souvislém bloku běžných pracovních dnů a hodin
 • Tato služba je časově omezena a nezaručuje dokončení úkolů nebo konkrétních výstupů.
 • Konzultant je poskytován na dobu určitou. Jakékoli činnosti nebo služby, jejichž výkon by vyžadoval práci nad rámec tohoto pevného časového bloku, jsou mimo rozsah této služby a budou podléhat dodatečným poplatkům. 

 

Technické dovednosti konzultanta:

 • Technický konzultant má minimálně 10 let zkušeností nebo ekvivalentních dovedností či certifikací zahrnující následující technické oblasti.
 • Fyzická instalace a kabeláž serverů, úložišť, zálohovacích zařízení, síťových prvků.
 • Znalost úložišť IBM SAN Volume Controller, IBM FlashSystem,  
  • Rekonfigurace a upgrade HW a FW
  • Migrace dat
  • Nastavení integrace se zálohovacími produkty
  • Nastavení vzdáleného monitoringu
  • Nastavení vzdáleného dohledu

 

 • Znalost SDS a appliance řešení pro NAS, Object IBM Spectrum Scale, IBM Cloud Object Storage
  • Instalace a konfigurace SDS řešení
  • Integrace do prostředí
  • Plánování zálohování a dostupnosti dat

 

 • Znalost technologie Fibre Channel SAN (Brocade)
  • Zkušenosti s designem a integrací  
  • Rekonfigurace a upgrade HW a FW Fibre Channel SAN switchů

 

 • Znalost IBM technologií v oblasti zálohování
  • Rekonfigurace a upgrade HW a FW páskových knihoven IBM TSxxxx
  • Integrace IBM HW se zálohovacími SW (IBM Spectrum Protect/Storage Defender) 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Dodatečně lze sjednat prodloužení doby této služby

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. Služba je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás