dns.cz

FlashSystem – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace diskového úložiště IBM FlashSystem a připojení k max. 3 hostům.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Montáž IBM FSxxxx do naplánovaného a předpřipraveného prostoru v racku
 • Instalace a konfigurace max. dvou kusů (2ks) SAN switchů, případně integrace do stávajícího SAN prostředí v součinnosti s objednatelem
 • Instalace a konfigurace jednoho kusu IBM FlashSystem
 • Připojení a konfigurace max. 3 host serverů, namapování FlashSystem k těmto hostům  
 • Kontrola nastavení a ověření funkčnosti redundance spojení SAN infrastruktury
 • (volitelně) Nastavení vestavěné replikace na jeden další IBM FlashSystem
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení • Pomoc s registrací do support centra IBM
 • (volitelně) Nastavení performance a kapacitního cloud monitoringu • (volitelně) vzdálená kontrola stavu implementované IBM FlashSystem, přibližně 1 měsíc od předání 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás