dns.cz

Fibre Channel SAN switchů Brocade – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace Fibre Channel SAN switchů Brocade a jejich OEM verzí jiných dodavatelů. (neplatí pro Directory, Blades apod.) 

Součástí služby je:

  • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • Předinstalační služby a příprava
  • Instalace a základní konfigurace Fibre Channel SAN switchů Brocade (a jejich OEM verzí jiných dodavatelů)  
  • Zapojení podle připravené dokumentace
  • Provedení zónování zapojených zařízení  
  • Nastavení monitoringu dodaných switchů 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

  •  4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb.

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.  

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky.

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás