dns.cz

Data Protection Solutions – pravidelná údržba

Pravidelná údržba provozovaného Dell Data Protection řešení v prostředí VMware zahrnující níže uvedené Dell a VMware produkty. Údržba je prováděna 1x měsíčně. Službu lze po konzultaci upravit dle potřeb konkrétního prostředí. 

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Údržba produktů Data Protection Solutions
 • 1x měsíčně kontrolu stavu 
 • Přehled výsledku kontroly a plánování dalších prací
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto službou
 • Stručný přehled stavu a doporučení

Podmínky:

 • Služba je poskytována měsíčně v předem domluveném datu/časovém okně
 • Služba je poskytována vzdáleně
 • Zákazník musí poskytnout vzdálený zabezpečený přístup do sítě (VPN nebo jiné technologie)
 • Tato služba předpokládá na sebe navazující pravidelnou měsíční kontrolu. Pokud nebylo prostředí zkontrolováno v předchozím měsíci, musí proběhnout tzv.onboarding obsahující rozšířenou kontrolu a ověření stávajícího prostředí
 • Onboarding nenahrazuje pravidelnou kontrolu stavu prostředí, ale pokrývá pouze další práci potřebnou pro navazující pravidelné kontroly. Služba pravidelné údržby musí být spárována se službou Onboarding.
 • Pokud byly produkty Avamar nebo PowerProtect Data Manager a PowerProtect Data Domain implementovány společností DNS a.s. není služba Onboarding nutná za předpokladu, že od implementace řešení neuběhlo více než 2 měsíce.     
 • Updaty/upgrady software nebo hardware implementovaného Data Protection řešení vyžadují nový Onboarding, pokud nebyly tyto změny poskytnuty službami DNS a.s.
 • Služby jako update/upgrade částí implementovaného Data Protection řešení nejsou zahrnuty v této službě, ale lze je poskytnout samostatně. 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Rozšíření této služby na 2x měsíční kontrola stavu, kde každá druhá služba obsahuje jen vybrané služby
 • Onboarding nového Data Protection řešení v rámci této služby
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění vzdáleného přístupu apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu.

Tato služba včetně doplňkových služeb nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého a provozovaného řešení. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce anebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně, v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. Služba je platná v rámci České republiky. 

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás