dns.cz

Commvault Software Platform – Instalace a implementace

Základní instalace a implementace Data Protection řešení Commvault Software Platform.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
 • Předinstalační služby a příprava
 • Instalace a základní konfigurace CommServe
 • Instalace a konfigurace jednoho až dvou (1-2x) MediaAgentů
 • Nastavení oprávnění, rolí pro CommServe
 • Integrace s MS Active Directory (SSO) - VMware, Hyper-V
 • Analýza aktuálních záloh a parametrizace nových politik, klientů pro CommVault
 • Integrace vCenter / Hyper-V do CommVault prostředí
 • Ukázka instalace a konfigurace klientů na cílových serverech/aplikacích (do 10ks) operátorům/administrátorům
 • Test spuštění vybraných zálohovacích úloh, jejich kontrola a vyhodnocení, případně úprava
 • Nastavení reportování o stavu zálohování
 • Test obnovení z vybraných zálohovacích úloh
 • Ukázka postupného spouštění a vypínání celého CommVault řešení, Disaster Recovery záloha
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod. vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • Instalace páskového zařízení a související konfigurace CommServe
 • Bare Metal recovery
 • Disaster Recovery obnova CommServe (test)
 • Instalace a konfigurace druhého CommServe serveru  
 • Instalace a konfigurace dalších MediaAgentů   
 • Podrobná dokumentace implementovaného prostředí
 • Přezkoumání typů služeb určených pro zálohování anebo konfigurace zálohovacích úloh v rozsahu max. 4 hod.
 • Instalace podporovaného OS / hypervizoru na Host server  
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě/vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč. manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu.

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby.

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. a je platná v rámci České republiky. 

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás