dns.cz

Avamar Virtual Edition

Základní instalace a implementace Data Protection řešení Dell Avamar Virtual Edition (VE)

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami 
 • Předinstalační služby a příprava
  • konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
  • ověření stavu a připravenosti IP/FC SAN infrastruktury
  • pomoc s přístupem k licensím a zalicensováním funkcí Avamar VE
 • Kontrola konfigurace a nastavení Hyper-V prostředí
 • Instalace virtuální appliance Avamar VE a vProxies
 • Konfigurace a kontrola již nainstalované fyzické nebo virtuální PowerProtect DataDomain tak, aby bylo možné provádět zálohy pomocí Avamar VE
 • Vytvoření a nastavení jednoho zálohovacího setu k zajištění denních záloh všech Hyper-V hostů na instalovanou PowerProtect Data Domain
 • Kontrola průběhu zálohování a ověření funkčností Avamar VE a Data Domain
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod.vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení s odkazy na oficiální dokumentaci Dell Technologies
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support 

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

Součástí služby je:

 • Projektový management – činnosti zahrnuté ve všech službách včetně doplňkových služeb
  • zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami 
 • Předinstalační služby a příprava
  • konzultace a získání informací o stávajícím stavu infrastruktury
  • ověření stavu a připravenosti IP/FC SAN infrastruktury
  • pomoc s přístupem k licensím a zalicensováním funkcí Avamar VE
 • Instalace virtuální appliance Avamar VE a vProxies do VMware vCenter
 • Konfigurace a kontrola již nainstalované fyzické nebo virtuální PowerProtect DataDomain tak, aby bylo možné provádět zálohy pomocí Avamar VE
 • Vytvoření a nastavení jednoho zálohovacího setu k zajištění denních záloh všech VMware hostů na instalovanou PowerProtect Data Domain 
 • Kontrola průběhu zálohování a ověření funkčností Avamar VE a Data Domain
 • Kontrola funkčnosti celého řešení a případná dodatečná optimalizace po implementaci v rozsahu max. 4 hod.vzdáleně po dobu 14 dnů od předání řešení
 • Zpracování a předání stručné dokumentace implementovaného řešení s odkazy na oficiální dokumentaci Dell Technologies
 • Základní zaškolení a předání informací implementovaného řešení
 • Registrace appliance na Dell support

 

Pro vypracování nabídky uvedené ukázky řešení nás kontaktujte.

 • přezkoumání typů služeb určených pro zálohování anebo konfigurace zálohovacích úloh v rozsahu max.4 hod.
 • instalace podporovaného OS / hypervizoru na Host server
 • 4 hod. Engineer time – navazující na místě / vzdálená práce na činnostech související s touto implementací, které nejsou součástí této služby anebo doplňkových služeb 

Zahájení a SLA

Služby ServiceHUB jsou zpoplatněny. Pro úspěšnou instalaci a implementaci je nutná spolupráce a příprava na straně příjemce služby.

Během zahájení služby může být příjemce služby požádán např. o zajištění IP rozsahů, DNS záznamů, vzdáleného přístupu pro konfiguraci, fyzický přístup k racku vč.manipulačního prostoru, vhodného racku pro instalaci hardware, dostatečného počtu napájecích zásuvek a kapacity UPS, připravených kompatibilních uplink portů do LAN/Management sítě apod. Rozsah zajištění připravenosti může být upřesněn během zahájení projektu. 

V případě nepřipravenosti nebo nezajištění podmínek pro úspěšné zahájení a doručení části nebo celé služby, nemůže být garantováno dokončení této služby, včetně domluveného harmonogramu. Dojde-li v tomto důsledku k prodloužení času stráveného na místě instalace, může být dodatečně fakturován čas strávený nad rámec této služby v rozsahu min.4hod. a max.8hod. Engineer time a to i opakovaně při dalších pokusech o doručení služby. 

Tato služba včetně doplňkových služeb a předinstalační přípravy nezahrnuje nebo nenahrazuje jakékoliv konzultační služby související s hodnocením nebo návrhem řešení. DNS a.s. jako dodavatel této služby není zodpovědný za správnost navrženého řešení, využití této služby a negarantuje úspěšnou instalaci a implementaci v prostředí zákazníka, pokud návrh řešení a služeb nebyl součástí předchozích konzultací poskytnutých DNS a.s. 

Podmínky poskytnutí služby

Služba je doručována konzultantem s odpovídající certifikací výrobce nebo 5+ let zkušenostmi v dané oblasti. Služba je doručována vzdáleně (kromě instalace hardware), v pracovní dny, v čase od 8 do 17hod. Služba je platná v rámci České republiky. 

Chci s vámi spolupracovat

Kontaktujte nás